Rated 4 out of 5 stars

Works with Thunderbird 24.1.0, and does the job.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1.11).