windar

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên windar
Người dùng kể từ Tháng 9. 6, 2011
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

gContactSync

Rated 5 out of 5 stars

Working alternative for "Google Contacts"

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.4). 

Google Contacts

Rated 1 out of 5 stars

Goto : gContactSync

Contact Photos

Rated 4 out of 5 stars

Works with Thunderbird 24.1.0, and does the job.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1.11). 

Display Contact Photo

Rated 4 out of 5 stars

Great addon, especially when used with the Google Contacts addon.
Unfortunately, it doesn't work with Thunderbird 24.0.1 :-(

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.2.5). 

Display Mail User Agent

Rated 5 out of 5 stars

Version 1.6.7 available on developer's website : http://www.juergen-ernst.de/addons/dispmua.html

Perfectly compatible with Thunderbird 6.0.1

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.6.6).