Josh Geenen

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Josh Geenen
Địa điểm Midwest US
Nghề nghiệp Firmware Engineer
Trang chủ http://www.pirules.org/
Người dùng kể từ Tháng 8. 1, 2008
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Chi tiết hơn...

I'm a firmware engineer during the day and open source developer at night. I've also worked on a few Thunderbird bugs and enhancements (birthday field, contact photos).

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

gContactSync Bắt buộc khởi động lại

Synchronizes contacts & groups between Thunderbird and Google Contacts.

Rated 4 out of 5 stars (393)
12.037 người dùng12.037 người dùng

Contact Photos Bắt buộc khởi động lại

Displays contact photos in the message header.

Rated 4 out of 5 stars (30)
219 người dùng219 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.