neechalkaran

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên neechalkaran
Người dùng kể từ Tháng 8. 9, 2013
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker)

Rated 3 out of 5 stars

நல்ல நீட்சி சவாலான தமிழ்ச் சொல்லியலில் சிறப்பான திருத்தி. ஒரு வினைச் சொல்லின் அனைத்துப் பரிமாணத்தையும் கண்டுகொள்ளுமானால் இன்னும் சிறப்பு

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.8).