היסטורית הגרסאות של BiDi Mail UI

22 גרסאות

היו זהירים עם גרסאות ישנות!

גרסאות אלו מוצגות למטרות בדיקה. עליך תמיד להשתמש בגרסה העדכנית של התוספת.

גרסה 0.10 79.3 KiB עובד עם SeaMonkey 2.0a - 2.50.*, Thunderbird 31.0a1 - 68.*

Relative to 0.9.8:
* Compatibility: Thunderbird version upto 68.*, inclusive. This actually involved quite a lot of changes under the hood.
* Compatibility: Seamonkey compatibility _should_ have improved, but this has not been effectively tested.
* Fix: Seamonkey preferences dialog was trying to load a no-longer-existent function.
* Preferences for the extension are now named "extensions.bidiui.mail.some_pref_name" rather than "bidiui.mail.some_pref_name
* Now avoiding the Error Console message about an error with a "contentaccessible=yes" line in chrome.manifest

גרסה 0.10.0b2 79.3 KiB עובד עם Thunderbird 24.0a1 - 68.*

* Thunderbird versions up to and including 68 are now supported.
* Some under-the hood changes, mostly modularization of bidimailpack-common.js

גרסה 0.9.9b3 77.4 KiB עובד עם Thunderbird 2.0 - 60.*

גרסה 0.9.8 77.6 KiB עובד עם Thunderbird 3.0 - 52.*

- Now explicitly setting direction of HTML tables.
- New extension icon
- Extension now works (appears to work, anyway) with Thunderbird 38.x (some contentaccessible chrome was masked by other chrome with the same URI).
- Other bug fixes, including some issues caught by the AMO validation,

גרסה 0.9.7 73.0 KiB עובד עם Thunderbird 2.0 - 24.*

- Fixed a bug where the paragraph spacing preference was not put into effect in new messages.
- The preferences dialog allows choosing whether the Enter key inserts a new paragraph (which can have its own direction) and inter-paragraph spacing, or just a line break.
- Fixed a bug with the Ctrl+Shift direction change logic.

גרסה 0.9.6 73.0 KiB עובד עם Thunderbird 2.0 - 13.*

- Compatibility: Dropped official support for Mozilla Suite 1.x, Seamonkey 1.x and Thunderbird 1.x
- Compatibility: Resolved version 0.9.5 compatibility issues with Thunderbird 2.x
- Reduction of the processing time required by the extension (significant in long complex messages).
- Better detection of mis-decoding in certain situations.
- Now correcting charset mis-detection also for message subjects.
- Can now insert Unicode Left-to-Right Marks (LRM) and Right-to-Left Marks (RLMs) using keyboard shortcuts, rather than requiring a mouse right-click (which would often mess up the caret position). The shortcuts are Ctrl+Shift+R and Ctrl+Shift+L.
- When composing HTML messages, the composition window now always defaults to Paragraph Mode when you open it.
- When composing HTML messages, the vertical paragraph margins are now set globally using CSS.
- Working around Thunderbird's default behavior of sending HTML messages as plain text if they don't have any "special" formatting - that makes our HTML composition capabilities useless...
- Fixed a bug of busting the status bar in most themes with Thunderbird 5.x
- Minor improvement of charset misdecoding detection logic.

גרסה 0.9.5 79.0 KiB עובד עם Thunderbird 1.5 - 5.*

* Internal changes in conformance with addons.mozilla.org requirements.
* Charset misdecoding correction now attempted as best possible on all replies
* Misdecoding correction now includes message subject lines.
* Internal changes for exposing the extension's functionality for use by other extensions.
* Direction of new paragraphs no longer reverts to the document direction, but rather preserves the last paragraph's direction.
* Significant speedup in loading & display of long uniform-direction messages (with a slight cost in loading & display of long mixed-direction messages).

גרסה 0.9.4 76.0 KiB עובד עם Thunderbird 1.5 - 3.2a1pre

* Can now switch directions using the Ctrl+Shift key combination (although we can't tell between Ctrl+RightShift and Ctrl+LeftShift).
* Compatibility: Thunderbird 3.0rc1, recent Seamonkey 2.1.x trunk versions (with customizable toolbar).
* Now affecting HTML elements with pre-set direction set via dir attribute.
* Now affecting HTML blockquote element directions.
* No longer ignoring ISO-8859-6 charset as a relevant Arabic encoding.
* Resolved issue with formatting toolbar buttons being duplicated (but now, the indentation, numbering and bulleting buttons are not direction-corrected).

גרסה 0.9.4 76.0 KiB עובד עם Thunderbird 1.5 - 3.0.*

גרסה 0.9.2 76.0 KiB עובד עם Thunderbird 1.5 - 2.0.0.*

* DIV elements in HTML messages will from now on have their directions set by our autodetection.
* Fixed a problem with charset misdecoding detection on trunk builds.
* Direction setting buttons, which had become busted in 0.9, work correctly again.
* No longer complaining about the choice of ISO-8859-8-I as the default charset preference.

גרסה 0.9.1 74.0 KiB עובד עם Thunderbird 1.5 - 2.0.0.*

Character set selection dialog bug fixed.

גרסה 0.9 74.0 KiB עובד עם Thunderbird 1.5 - 2.0.0.*

- קביעת הכיוון מתבצעת מעתה לכל פיסקה בנפרד.
- בקריאת הודעה, המשתמש יכול לבחור בין האפשרויות 'זיהוי כיוונים אוטומטי', 'יישור כללי לשמאל' ו'יישור כללי לימין' - באמצעות כפתור על סרגל הכלים ובאמצעות מקשי קיצור.
- שכתוב מלא של לוגיקת תיקון קידוד הודעות; התוסף מזהה עתה את הקידוד הנכון במקרים רבים יותר.
- התוסף מסוגל עתה לתקן קידוד בהודעות בנות מספר חלקי MIME וכן בהודעות בעלות מלל במספר קידודים שונים באותו חלק MIME.
- הכיוון הכללי של ההודעה נשמר כאשר מבצעים 'ערוך כטיוטה...' (Edit as Draft).
- שינוי בהליכי שחרור גרסאות חדשות של התוסף.
- התוסף מציין עתה בפני משתמשים אשר קידוד ברירת-המחדל שלהם אינו windows-1255/6 כי תפקודו מוגבל במצב זה.
- שיפור בלוגיקת זיהוי הכיוון: מספר רב יותר של מקרים מזוהים כראוי; שיפורים מסויימים במהירות הזיהוי.
- התרגום לערבית מופיע עתה כ-'ar' כללי, במקום 'ar-SA' המסויים יותר.
- יישויות HTML מספריות מזוהות ומפוענחות מעתה, לדוגמה ‎ס‎ הופך לאות ס'.

גרסה 0.8 55.0 KiB עובד עם Thunderbird 1.5 - 2.0.0.*

* When you manually set the direction of a message, this setting persists, so that if you view another message and come back to the first one, your choice of direction still applies.
* Composed message direction setting now also applies to the subject input box.
* When setting RTL direction, the message will now be aligned to the right edge of the window, not the the 80-characters-from-the-left vertical line.
* Now setting direction of every div element within a message separately.

גרסה 0.7.4 55.0 KiB עובד עם Thunderbird 1.5 - 2.0.0.*

גרסה 0.7.2 37.0 KiB עובד עם Thunderbird 1.5 - 1.5.0.*

גרסה 0.7.1 35.0 KiB עובד עם Thunderbird 1.5 - 1.5.0.*

גרסה 0.6.7 35.0 KiB עובד עם Thunderbird 0.7 - 1.5.0.*

גרסה 0.6.6 35.0 KiB עובד עם Thunderbird 0.7 - 1.0+

גרסה 0.6.5 35.0 KiB עובד עם Thunderbird 0.7 - 1.0+

גרסה 0.6.4 35.0 KiB עובד עם Thunderbird 0.7 - 1.0+

גרסה 0.6.3 35.0 KiB עובד עם Thunderbird 0.7 - 1.0+

גרסה 0.5.2 25.0 KiB עובד עם Thunderbird 0.7 - 1.0