הרחבות בדירוג הגבוה ביותר

הרשמה כמנוי

QuickFolders (Tabbed Folders) נדרשת הפעלה מחדש

The "Swiss army knife" of folders. Turn your favorites into tabs - open folders and subfolders, move mails without scrolling around or searching. powerful + easy.

See new mail at a glance after automatic filtering - supports quickFilters addon!

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (126)
21,806 משתמשים

Search Results Sort By Date Not Relevance נדרשת הפעלה מחדש

Makes search results sort by "date" instead of "relevance" by default.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (18)
3,625 משתמשים

Address Close Button נדרשת הפעלה מחדש

Adds a Address Close Button to mail compose window.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (25)
3,284 משתמשים

IMAP Received Date נדרשת הפעלה מחדש

Make the “Received” column in IMAP folders show when messages were actually received.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (11)
2,483 משתמשים

Disable DragAndDrop (Thunderbird) נדרשת הפעלה מחדש

A Thunderbird extension which disables drag and drop in the folder pane.
This extension prevents unintended folder movement.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (18)
2,518 משתמשים

Classic Toolbar Buttons [Tb24-58] (discontinued)

'Classic Toolbar Buttons' add-on restores old toolbar button ui (known from Fx 4-7 small view, Fx4-12 large view & Tb5-14) for current Firefox, Thunderbird and Seamonkey versions.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (145)
3,213 משתמשים

NoiaButtons [Tb45-58] (discontinued)

The 'NoiaButtons' add-on offers cartoonish toolbar button icons (known from Noia themes) for default theme and lightweight themes. Further more lite silver and dark versions of Noia themes are included.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (23)
283 משתמשים

CustomizeMyBird

This add-on offers ui tweaks to improve Thunderbirds appearance (classic squared tabs, custom tab height, custom scrollbars, alternative Add-on Manager/Preferences appearance, compact main toolbars, toolbar icon sets and many more).

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (16)
5,616 משתמשים

Stop Ignoring Reply:To נדרשת הפעלה מחדש

Default "Reply" functionality pays attention to "Reply-To" in original email

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (9)
369 משתמשים

GlodaQuilla search indexing enhancements נדרשת הפעלה מחדש

Permits selective enabling and disabling of search indexing on folders or accounts - with inheritence. Also adds three columns to the Thunderbird message pane that are useful in debugging.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (9)
335 משתמשים

Mark Junk Read

Automatically marks all messages in junk folders as read.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (8)
933 משתמשים

NewScrollbars [Tb 10-56] (discontinued) נדרשת הפעלה מחדש

The "NewScrollbars"-extension replaces default scrollbars of Firefox and Thunderbird with colorized ones (partly) known from "Noia themes".
[ not compatible with Firefox / Thunderbird 57+ ]

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (103)
335 משתמשים

HTitle (discontinued) נדרשת הפעלה מחדש

Hide title bar if window is maximized.

This add-on has been discontinued!

Legacy extensions support will be dropped in Firefox 57. If you interest in CSD on Linux, please track progress on https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1283299.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (131)
28 משתמשים

Subject Manager נדרשת הפעלה מחדש

Manages subject of composed emails.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (17)
2,176 משתמשים

TbSync

TbSync is a central user interface to manage cloud accounts and synchronize their contact, task and calendar information with Thunderbird.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (51)
17,081 משתמשים

Close tab on ESC נדרשת הפעלה מחדש

Closes a Mozilla Thunderbird tab when pressing the Escape key.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (41)
2,860 משתמשים

ThunderHTMLedit נדרשת הפעלה מחדש

Thunderbird HTML editor. This add-on adds a HTML tab to the composition window where you can see and edit the HTML source of the message.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (11)
4,780 משתמשים

Send and File נדרשת הפעלה מחדש

Allows to file outgoing messages in folder you prefer

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (15)
104 משתמשים

No Message Pane Sort by Mouse נדרשת הפעלה מחדש

No Message Pane Sort prevents accidental resorting of the message pane by disabling mouse button clicks on the column headers.

It is still possible to sort messages by ctrl-clicking the header.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (28)
2,096 משתמשים

ResetRec נדרשת הפעלה מחדש

ResetRec allows you to reset the recipient list.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (6)
527 משתמשים