הרחבות בדירוג הגבוה ביותר

הרשמה כמנוי

Search Results Sort By Date Not Relevance נדרשת הפעלה מחדש

Makes search results sort by "date" instead of "relevance" by default.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (17)
3,009 משתמשים

QuickFolders (Tabbed Folders) נדרשת הפעלה מחדש

The "Swiss army knife" of folders. Turn your favorites into tabs - open folders and subfolders, move mails without scrolling around or searching. powerful + easy.

See new mail at a glance after automatic filtering - supports quickFilters addon!

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (125)
20,287 משתמשים

Classic Toolbar Buttons [Tb24-58] (discontinued)

'Classic Toolbar Buttons' add-on restores old toolbar button ui (known from Fx 4-7 small view, Fx4-12 large view & Tb5-14) for current Firefox, Thunderbird and Seamonkey versions.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (145)
19,452 משתמשים

Disable DragAndDrop (Thunderbird) נדרשת הפעלה מחדש

A Thunderbird extension which disables drag and drop in the folder pane.
This extension prevents unintended folder movement.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (17)
2,125 משתמשים

Stop Ignoring Reply:To נדרשת הפעלה מחדש

Default "Reply" functionality pays attention to "Reply-To" in original email

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (9)
198 משתמשים

ThunderHTMLedit נדרשת הפעלה מחדש

Thunderbird HTML editor. This add-on adds a HTML tab to the composition window where you can see and edit the HTML source of the message.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (9)
3,318 משתמשים

NewScrollbars [Tb 10-56] (discontinued) נדרשת הפעלה מחדש

The "NewScrollbars"-extension replaces default scrollbars of Firefox and Thunderbird with colorized ones (partly) known from "Noia themes".
[ not compatible with Firefox / Thunderbird 57+ ]

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (103)
10,245 משתמשים

HTitle (discontinued) נדרשת הפעלה מחדש

Hide title bar if window is maximized.

This add-on has been discontinued!

Legacy extensions support will be dropped in Firefox 57. If you interest in CSD on Linux, please track progress on https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1283299.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (131)
2,198 משתמשים

EHTip נדרשת הפעלה מחדש

Word translation in tooltip with English⟷Croatian dictionary already incorporated.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (64)
896 משתמשים

CustomizeMyBird

This add-on offers ui tweaks to improve Thunderbirds appearance (squared tabs, custom tab height, alternative Add-on Manager appearance, compact main toolbars and more).

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (10)
1,434 משתמשים

Download Status Bar

If you are the kind of person who likes to have total control over every aspect of your downloads, "Download Status Bar" is the add-on you are looking for.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (436)
104,512 משתמשים

Address Close Button נדרשת הפעלה מחדש

Adds a Address Close Button to mail compose window.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (24)
11,223 משתמשים

Add-ons Manager - Version Number (discontinued)

Restores version numbers for all installed add-ons inside Add-on Manager on Firefox, Thunderbird and Seamonkey.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (28)
1,429 משתמשים

No Message Pane Sort by Mouse נדרשת הפעלה מחדש

No Message Pane Sort prevents accidental resorting of the message pane by disabling mouse button clicks on the column headers.

It is still possible to sort messages by ctrl-clicking the header.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (25)
1,771 משתמשים

Saved Password Editor נדרשת הפעלה מחדש

Adds the ability to create and edit entries in the password manager.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (388)
54,550 משתמשים

Element Hiding Helper עבור Adblock Plus

הילחמו בהודעות הטקסט! Element Hiding Helper היא הרחבת אחות של Adblock Plus אשר נועדה לגרום ליצירת חוקי הסתרת אלמנטים להיות פשוטה.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (473)
197,874 משתמשים

XNote++ נדרשת הפעלה מחדש

Persistent sticky notes for Thunderbird associated to mails.
This is a port to Thunderbird >= 3 based on XNote 2.1.0 ( https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/3093 ) with bugfixes and additional features.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (68)
19,467 משתמשים

TbSync

Synchronize contacts, tasks and calendars to Thunderbird via Exchange ActiveSync or CalDAV/CardDAV.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (35)
5,387 משתמשים

Archive This נדרשת הפעלה מחדש

Provides keyboard shortcuts for filing messages into nine configurable "favorite" folders using user-defined keys. Also provides a simple filter system with a keyboard shortcut to file the currently selected message(s) into the correct folder.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (31)
1,333 משתמשים

שלח מאוחר יותר נדרשת הפעלה מחדש

‫'שלח מאוחר יותר' משמש לשליחת הודעות במועד עתידי‬

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (121)
66,304 משתמשים