ההרחבות הפופולריות ביותר

הרשמה כמנוי

Lightning נדרשת הפעלה מחדש

Organize your schedule and life's important events in a calendar that's fully integrated with your Thunderbird email. Manage multiple calendars, create your daily to do list, invite friends to events, and subscribe to public calendars.

דירוג 3 מתוך 5 כוכבים (2,033)
7,222,760 משתמשים

Provider for Google Calendar נדרשת הפעלה מחדש

Allows bidirectional access to Google Calendar

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (1,150)
291,092 משתמשים

ImportExportTools נדרשת הפעלה מחדש

Adds some tools to import and export folders and messages

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (230)
232,596 משתמשים

Manually sort folders נדרשת הפעלה מחדש

This extension allows you to manually sort (order) your folders in the folder pane of Thunderbird or automatically sort them, but in a better way. This extension also allows you to re-order accounts in the folder pane.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (383)
178,047 משתמשים

LookOut (fix version) נדרשת הפעלה מחדש

LookOut is a plugin which allows Thunderbird to interface with Microsoft's mail tools by decoding metadata and attachments encapsulated/embedded in a TNEF encoded attachment (aka winmail.dat).
Support: Thunderbird and SeaMonkey

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (48)
141,947 משתמשים

Enigmail נדרשת הפעלה מחדש

OpenPGP message encryption and authentication for Thunderbird.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (247)
111,941 משתמשים

Quicktext נדרשת הפעלה מחדש

Quicktext is an extension for Thunderbird that lets you create templates that can be easily inserted into your own emails.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (365)
100,572 משתמשים

gContactSync נדרשת הפעלה מחדש

Synchronizes contacts & groups between Thunderbird and Google Contacts.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (294)
86,077 משתמשים

שלח מאוחר יותר נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

‫'שלח מאוחר יותר' משמש לשליחת הודעות במועד עתידי‬

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (158)
80,171 משתמשים

הסר הודעות כפולות נדרשת הפעלה מחדש

מחפש ומסיר הודעות אשר הינן כפילויות של הודעות אחרות בתיקיות הדואר שלך.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (211)
79,064 משתמשים

CompactHeader נדרשת הפעלה מחדש

Add symbol in header plane to switch between compact and expanded view. New beta versions for the current beta of Thunderbird 68.0 can be found at https://github.com/jmozmoz/compactheader/

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (176)
77,914 משתמשים

Signature Switch נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

Switch the signature on/off or choose a new one from your predefined set.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (209)
63,287 משתמשים

Mail Merge נדרשת הפעלה מחדש

Create and Save or Send Multiple Individual and Personalized Messages from a Draft

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (179)
62,811 משתמשים

ImportExportTools NG נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

Adds tools to import/export messages and folders (NextGen)

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (35)
61,652 משתמשים

CardBook נדרשת הפעלה מחדש

A new Thunderbird address book based on the CardDAV and vCard standards.

Twitter: @CardBookAddon

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (233)
50,630 משתמשים

Mail Redirect נדרשת הפעלה מחדש

Allow to redirect (a.k.a. "remail") mail messages to other recipients.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (131)
38,483 משתמשים

TbSync נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

TbSync is a central user interface to manage cloud accounts and synchronize their contact, task and calendar information with Thunderbird.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (79)
33,476 משתמשים

Addressbooks Synchronizer נדרשת הפעלה מחדש

Synchronizes selected addressbooks with other instances of thunderbird
using ftp/webdav/imap servers

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (63)
32,755 משתמשים

DOM Inspector נדרשת הפעלה מחדש

DOM Inspector is a tool that can be used to inspect and edit the live DOM of any web document or XUL application. The DOM can be navigated using a two-paned window displaying a variety of different views on the document and all nodes within.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (77)
28,254 משתמשים

Confirm-Address נדרשת הפעלה מחדש

メールを送信する前にあて先確認ダイアログを表示するThunderbirdアドオンです。

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (57)
28,089 משתמשים