צלמית של BiDi Mail UI

BiDi Mail UI 0.9.9b3 נדרשת הפעלה מחדש

מאת The BiDi UI Team, Eyal Rozenberg

שליטה בכיווניות ותיקוני זיהוי קידוד הקשורים לשפות הכתובות מימין-לשמאל