xavi gesc

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên xavi gesc
Người dùng kể từ Tháng sáu 24, 2008
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Diccionari valencià

Rated 1 out of 5 stars

Este diccionari no és vàlit per a la llengua valenciana, ademés de ser incoherent i anticientífic.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.5). 

Thunderbird en valenciano

Rated 5 out of 5 stars

funciona molt be, ya puc fruir del millor software i en llengua valenciana, ¡¡¡molt bon treball!!!


I have installed and works very well, I can now enjoy the best software in Valencian language, just what you were looking for. good job!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.1). 

Diccionario ortográfico de valenciano (hunspell)

Rated 5 out of 5 stars

Ferramenta molt útil per als usuaris de la llengua valenciana, justament lo que estava esperant. Enhorabona.

very useful tool for users of the Valencian language, just what I was expecting. congratulations.

Diccionario ortográfico valenciano

Rated 5 out of 5 stars

Ferramenta molt útil per als usuaris de la llengua valenciana. enhorabona.

Very useful tool for the users of the Valencian language. Congratulation

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0).