ranganathan

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên ranganathan
Người dùng kể từ Tháng 10. 20, 2011
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker)

Rated 5 out of 5 stars

It is very useful extension. Working very well. Grete to know that my friends are worked on this extension. Thank you very much,..!!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.3).