Amulya

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Amulya
Trang chủ http://www.wix.com/amulyakhare/portfolio
Người dùng kể từ Tháng năm 18, 2011
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 3 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Follow Up Bắt buộc khởi động lại

This add-on provides a follow-up email feature for Thunderbird.

Rated 3 out of 5 stars (22)
66 người dùng66 người dùng

Attachment Manager Bắt buộc khởi động lại

An extension to manage attachments across multiple emails.

Rated 3 out of 5 stars (7)
3 người dùng3 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.