Zuckerbäcker

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Zuckerbäcker
Người dùng kể từ Tháng sáu 20, 2015
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Quicktext

Rated 5 out of 5 stars

I use it daily for repeating text, and it is a great tool.
Even i do not use most of its functions, also thank you for fast updating to the last thunderbird versions!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.8). 

XNote++

Rated 5 out of 5 stars

Thank you for this Add-On!

Is there a way to change the Xnote++ window position?

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.2.9).