DanielMorin51020

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên DanielMorin51020
Người dùng kể từ Tháng 11. 4, 2020
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

TbSync

Rated 1 out of 5 stars

I have tried and tried and tried to get this $%?&?? add-on to work and it DOES NOT. It is useless. The entire 78.5 version of Thunderbird is a disaster with many add-ons that had worked fine for years having been disabled. The final product is less than it was to the point where I'm seriously thinking of switching to an entirely different platform.;

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.19).