Krzysztof

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Krzysztof
Địa điểm KLoc
Nghề nghiệp klient
Người dùng kể từ Tháng 12. 4, 2019
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Quicktext

Rated 5 out of 5 stars

After last update (2.7) shortcuts (alt+) stops working.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.7).