Danh bạ

Đăng kí theo dõi

CardBook Bắt buộc khởi động lại Nên dùng

Một cuốn sổ địa chỉ mới của Thunderbird dựa trên các tiêu chuẩn CardDAV và Thẻ Ảo (vCard).

Twitter: @CardBookAddon

Rated 4 out of 5 stars (194)
44.913 người dùng44.913 người dùng