אוספים

אוספים הם קבוצות של תוספות הקשורות זו לזו שכל אחד יכול ליצור ולשתף. ניתן לחקור את האוספים שנוצרו על ידי משתמשים אחרים או ליצור כאלה משלך.

Thunderbird Add-ons? Here's Some Great Ones! מאת Ken Saunders

Thunderbird add-ons that I've either used for years, or tested and highly suggest.

Mozilla Labs Messaging Add-ons מאת משתמש Firefox‏ a5b696

The add-ons included in this collection are all ones that are part of the messaging category on Mozilla Labs: https://mozillalabs.com/messaging/