mafr

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên mafr
Người dùng kể từ Tháng 11. 2, 2016
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

EditEmailSubject-hotfix Bắt buộc khởi động lại

Hotfix for EditEmailSubject version 2.1.0 by jisse44
https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/edit-email-subject/

- fixed: does not overwrite Message-ID and references with undefined

Rated 5 out of 5 stars (1)
7 người dùng7 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.