caligraf

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên caligraf
Người dùng kể từ Tháng 10. 14, 2018
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

ConfirmBeforeDelete Bắt buộc khởi động lại

Ask a confirm before to delete some items

Rated 4 out of 5 stars (4)
480 người dùng480 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.