glics

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên glics
Người dùng kể từ Tháng 11. 10, 2020
Số tiện ích được phát triển 1 theme
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Panda Fox (for birds!)

My Panda Fox theme, just for Thunderbird instead of Firefox

Chưa được xếp hạng
18 người dùng18 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.