Diccionari valencià Lược sử Phiên bản

11 phiên bản11 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 3.0.5 715.1 KiB

Phiên bản 3.0.3.1webext 586.8 KiB

Phiên bản 3.0.3 588.3 KiB

Phiên bản 3.0.1 502.7 KiB

Phiên bản 3.0.0 500.1 KiB

Phiên bản 2.5.0 381.2 KiB

Phiên bản 2.3.0 380.0 KiB

Phiên bản 2.2.0.1 664.0 KiB

Compliant to Firefox 4 install.rdf requisites.

Phiên bản 2.2.0 664.0 KiB

Phiên bản 2.1.5 599.0 KiB