AVIM Lược sử Phiên bản

25 phiên bản25 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản *.5.8.1 71.6 KiB Hoạt động trên SeaMonkey 1.1a - 2.57.*, Thunderbird 2.0a1 - 62.*

 • Hỗ trợ Thunderbird 60.

Phiên bản *.5.8.0 75.5 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 56.*, SeaMonkey 1.1a - 2.57, Thunderbird 2.0a1 - 60.*

 • Hỗ trợ Thunderbird 59.
 • Hỗ trợ Komodo 11 và Komodo Edit 11.

Phiên bản *.5.7.0 75.4 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 56.*, SeaMonkey 1.1a - 2.55, Thunderbird 2.0a1 - 58.0

 • Sửa lỗi mất dấu cuối cùng khi đăng trạng thái, bình luận, hoặc tin nhắn tại Facebook hoặc Messenger.
 • Sửa lỗi trong làm cho chức năng tự động lưu của Office Online thường xuyên xóa dấu cuối cùng.
 • Phục hồi hỗ trợ phiên bản mới nhất của Zoho Writer và Zoho Show.
 • Sửa vấn đề có ảnh hưởng đến những người dùng Linux làm cho phím tắt Ctrl Ctrl không bật/tắt AVIM khi thực hiện ở trong hộp văn bản.
 • Thêm nút vào thanh công cụ cho Komodo 10 và Komodo Edit 10.

Phiên bản *.5.6.0 71.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 56.*, SeaMonkey 1.1a - 2.55, Thunderbird 2.0a1 - 58.0

 • Sửa lỗi không đặt dấu được trong Firefox 46 trở lên.
 • Hỗ trợ việc gõ các từ đa âm tiết được vay mượn từ ngôn ngữ khác như “kilômét”, cũng như văn bản [ChữViệt Năm 2020](http://vny2k.net/vny2k/CaitoCachVietChuViet-Unicode.htm) không chuẩn, ngay cả khi tùy chọn “Đúng chính tả” được kích hoạt. Chỉ việc bấm giữ <kbd>Shift</kbd> và bấm phím dấu cách để ngắt mỗi âm tiết.
 • Thêm các mục vào trình đơn Chinh sửa ‣ Gõ tiếng Việt để ngắt âm tiết và xóa dấu phụ.
 • Bạn hiện có thể hoàn tác hoặc làm lại một từ có nhiều dấu dùng ít tác vụ hơn.
 • Sửa lỗi cho phép nhập một số ký tự vào các hộp văn bản chỉ-đọc.
 • Các chữ giả mạo chữ quốc ngữ được tự động thay thế bằng chữ đúng, thí dụ đặt dấu sắc vào chữ Thổ Nhĩ Kỳ “ı” sẽ cho ra “í” thay vì [ký tự rỗng (null)](https://en.wikipedia.org/wiki/Null_character), trong khi chữ Ð/ð của tiếng Băng Đảo trở thành chữ Đ/đ của tiếng Việt.
 • Sửa bộ gõ trong cửa sổ Thư & Nhóm tin của Thunderbird.
 • Cập nhật bộ giám sát Mudim để tắt Mudim 0.9.
 • about:addons hiển thị cảnh báo khi AVIM và [Đánh tiếng Việt](https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/typing-vietnamese/?src=external-avim.1ec5.org-release) đều được bật lên. Thanh cảnh báo cho phép tắt Đánh tiếng Việt để tránh xung đột.
 • Các mục trình đơn được viết chữ thường vì các thay đổi trong bản dịch tiếng Việt của Firefox gần đây.

Phiên bản *.5.5.0.1-signed 67.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 45.*, SeaMonkey 1.1a - 2.41.*, Thunderbird 2.0a1 - 45.*

 • Phục hồi sự hỗ trợ cho Google Docs và Google Slides trong Firefox 38.
 • Sửa vấn đề cửa sổ tùy chọn của các phần mở rộng DownThemAll! và Tab Mix Plus không hiển thị thẻ đầu tiên.
 • Sửa vấn đề có thể làm cho giá trị của hộp văn bản vượt quá số ký tự tối đa khi bấm một số phím chết.
 • Sửa nhập VIQR vào các applet Silverlight.

Phiên bản *.5.4.0.1-signed 69.4 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 45.*, SeaMonkey 1.1a - 2.41.*, Thunderbird 2.0a1 - 45.*

 • Phím tắt Ctrl hai lần được hạn chế để khó bật/tắt lộn. Để bật/tắt AVIM, phải bấm Ctrl hai lần trong một giây.
 • Nếu bấm Ctrl hai lần trong khi nút AVIM ở trong trình đơn hoặc bị tắt, một “thẻ treo cửa” sẽ nổi lên một chốc để cho biết bạn đã bật/tắt AVIM.
 • Cập nhật hình tượng trong trình đơn cho Windows và Linux.
 • Sửa vấn đề trong Google Docs và Slides làm cho con nháy bị dính sau khi đặt dấu.

Phiên bản *.5.3.1.1-signed 69.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 45.*, SeaMonkey 1.1a - 2.41.*, Thunderbird 2.0a1 - 45.*

 • Sửa việc đặt dấu trên các bình luận trên Facebook.
 • Cập nhật hình tượng trong trình đơn cho OS X Yosemite.

Phiên bản *.5.3.0.1-signed 68.9 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 37.0, SeaMonkey 1.1a - 2.34, Thunderbird 2.0a1 - 37.0

 • Tăng tốc độ gõ trong Google Docs and Google Slides.
 • Hỗ trợ các cửa sổ Điện phân (e10s) của Firefox 36.
 • Phục hồi sự hỗ trợ cho trong hộp văn bản có định dạng trong Firefox 35.
 • Làm đơn giản số phiên bản của phần mở rộng này.

Phiên bản 20080728.450.1-signed 60.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0a1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

 • Phục hồi sự hỗ trợ cho Firefox 2 sau hơn hai năm. (Chào mừng những nguời vẫn còn dùng Windows 98!) Các phiên bản cũ của những chương trình hệ Mozilla khác cũng được hỗ trợ.
 • Hỗ trợ Firefox 4.
 • Đổi tên kiểu gõ “Tự động” thành “Tổng hợp”.
 • Xây lại hộp thoại tùy chỉnh. Hộp thoại mới đã được tổ hợp lại để cho dễ hiểu và ổn định hơn. Nó cũng bao gồm các tùy chọn của bộ giám sát script mà về trước chỉ điều khiển được trong about:config.
 • Thêm bản dịch tiếng Hà Lan của John Willemse.
 • Gỡ các bản dịch tiếng Pháp và Trung Quốc vì không còn được giữ gìn. Nếu bạn có quan tâm về việc cập nhật các bản dịch này, xin liên lạc với Minh.
 • Tăng mức an toàn của bộ giám sát script và chức năng hỗ trợ Silverlight.
 • Hỗ trợ các loại hộp tìm kiếm, địa chỉ URL và địa chỉ thư điện tử của HTML5.
 • Hiện có thể xóa dấu dùng Shift+Backspace ( trong Mac) giống như GoTiengVietFx.
 • Hỗ trợ con nháy lựa chọn đa dòng trong Komodo IDE và Komodo Edit.
 • Hỗ trợ Ace, trình soạn kế tiếp Bespin.
 • Hỗ trợ 280 Slides.
 • Chuyển lời cảnh báo về phần mở rộng Mudim từ hộp thoại tùy chỉnh của AVIM sang cửa sổ Tiện ích chính. (Lời cảnh báo này không có sẵn trong Firefox 4.)
 • Thêm nút Trợ giúp vào hộp thoại tùy chỉnh để mở tài liệu AVIM trong cửa sổ mới.
 • Bộ giám sát script hiện có thể tắt Bàn phím Ảo của Google trong các trang Web.
 • Thêm nút vào thanh công cụ bên phải của Fennec để bật/tắt AVIM.
 • Sửa trình đơn kiểu gõ trong panel tùy chọn trong Fennec.
 • Thêm tùy chọn nhận ra hộp mật khẩu trong Fennec.
 • Sửa lỗi biểu tượng của các nút trên thanh công cụ trong SeaMonkey không hiện, trừ trong hộp thoại Tùy biến.

Phiên bản 20080728.366 50.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 4.0b1, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.1b1, Thunderbird 3.0a1pre - 3.3a1pre

 • Thử nghiệm hỗ trợ Microsoft Silverlight 2 trở lên. AVIM hiện nhận ra các hộp văn bản chuẩn của Silverlight. Tuy nhiên, các applet viết bằng mã quản lý (managed code) không được hỗ trợ.
 • Thêm bản dịch tiếng Đức của Erwin D. Glockner.
 • Khi nhập dd (hoặc d9 với VNI) ngay đằng sau con số, dd hiện trở thành ký hiệu đồng.
 • Xác định biên giới từ một cách giỏi hơn. Ngay cả khi tùy chọn Đúng Chính Tả được bật lên, có thể nhập từ tiếng Việt ngay đằng sau dấu nào, cũng như bên cạnh các chữ Hoa và văn bản trong tiếng nào không sử dụng chữ khoảng cách. Đặc biệt là dấu chéo ngược hiện được coi là biên giới từ.
 • Thêm panel tùy chỉnh dễ chỉ trỏ dành cho Fennec 1.0.
 • Sửa vấn đề mở cửa sổ tùy chọn thì danh sách ID để bỏ qua bị xóa sạch.
 • Hỗ trợ kết hợp dấu ngã với chữ G trong “Ng̃”, để viết tắt “Nguyễn”.
 • Có thể thoát các phím chết của VIQRVIQR* dùng dấu chéo ngược trong khi sử dụng kiểu gõ Tự động.
 • Bộ giám sát script hiện có khả năng tự động tắt avim.js khi gõ trong hộp sửa đổi thử nghiệm “Babaco” của Wikipedia, cũng như VietUni 1.7.
 • Hỗ trợ phiên bản alpha của Komodo IDE và Komodo Edit 6.0.
 • Các giao diện Charamel và Silvermel hiện sử dụng biểu trưng AVIM óng ánh hơn trong sửa sổ Tiện ích và cửa sổ tùy chọn của AVIM.
 • Biểu trưng của AVIM được hiển thị trong cửa sổ Tiện ích ngay cả khi phần mở rộng này đang vô hiệu.

Phiên bản 20080728.334 43.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.7a3pre, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.2a1pre

 • Hỗ trợ Bespin 0.2.1 (“Cheeky Cirrus”) trở lên, bao gồm các nơi cài đặt không trực thuộc Mozilla.
 • Hỗ trợ Songbird 1.2.
 • “Đaư ” hiện được nhận ra là không chính xác.
 • Sửa vấn đề gin` không trở thành “gìn”.
 • Sửa vấn đề trong Windows và Linux là các tùy chọn trong cửa sổ tùy chọn không được bật tắt đúng lúc.
 • Sửa vấn đề nút Khôi phục Mặc định lúc nào được bật lên, ngay cả khi danh sách ID để bỏ qua đã có giá trị mặc định.
(Lịch sử phiên bản đầy đủ)

Phiên bản 20080728.325 42.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.6a1pre, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.0b1, Thunderbird 3.0a1pre - 3.1a1pre

 • Thử hỗ trợ trình soạn thảo Bespin của Mozilla Labs.
 • Hỗ trợ Songbird 1.1.
 • Sửa vấn đề trong Komodo IDE và Komodo Edit là AVIM không nhận ra khung bọc SciMoz được, khung này hay được chọn thay vì SciMoz.
 • Sửa vấn đề con nháy đôi khi bị kéo chệch khi làm lại.
 • Chỉnh sửa văn bản trong bản Việt hóa để hợp với Firefox và Thunderbird.
 • Những người phát triển trang Web hiện có thể tắt AVIM trong một hộp văn bản nào đó bằng cách đặt thuộc tính CSS ime-mode với giá trị disabled.
 • Sửa vấn đề trong SeaMonkey là các nút bấm của AVIM trên thanh công cụ không có hình tượng.
(Lịch sử phiên bản đầy đủ)

Phiên bản 20080728.306 43.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.6a1pre, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.0b1, Thunderbird 3.0a1pre - 3.1a1pre

• Loại bỏ sự chậm chạp khi thêm dấu. Các hộp văn bản chứa nhiều văn bản không còn chậm chạp.
• Hỗ trợ phần bổ trợ SciMoz (Scintilla) trong Komodo IDE và Komodo Edit.
• Sửa vấn đề tất cả nội dung của hộp văn bản được chọn sau khi hoàn tác; bây giờ con nháy đứng yên.
• Sửa tính năng chuyển dấu về cuối từ (chẳng hạn “tóan” trở thành “toán”).
• Sửa vấn đề các hộp văn bản ở trong trang Web không cập nhật danh sách gợi ý sau khi thêm dấu.
• Sửa vấn đề trong các hộp soạn thảo có định dạng là các dấu bị mất sau khi hoàn tác rồi làm lại.
• Script Mudim được tắt theo mặc định, tại vì Mudim phổ biến và việc tắt nó không có ảnh hưởng đến tốc độ.
• Hiện có thể bỏ qua những hộp văn bản có ID chứa ký tự Unicode.
• Bấm Enter ở trong hộp văn bản ID hiện thêm ID vào danh sách.
• Bấm Backspace hoặc Delete ở trong danh sách “Hộp để Bỏ qua” hiện dời các ID được chọn khỏi danh sách.
• AVIM hiện kiểm tra tên (name) của hộp văn bản, cũng như ID của nó, để biết cần bỏ qua hộp hay không.

Phiên bản 20080728.290 42.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.6a1pre, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.0a3, Thunderbird 3.0a1pre - 3.1a1pre

• QUAN TRỌNG: Sửa vấn đề an ninh trong phiên bản 20080728.280 cho phép các trang Web độc ác thực thi mã JavaScript nào đó với đặc quyền.
• Hiện có thể gõ nhanh hơn trong hộp văn bản đa dòng chứa đựng nhiều văn bản.
• Hỗ trợ phần mở rộng IME và DiMENSiON một cách thí nghiệm.

Phiên bản 20080728.280 42.0 KiB

• QUAN TRỌNG: Vấn đề an ninh trong phiên bản này đã được xóa khỏi tập tin này.
• Thêm tùy chọn để cho phép bỏ dấu vào hộp mật khẩu. Hãy cẩn thận khi nào đăng nhập vào một website dùng mật khẩu có dấu; có thể website đó không thể xử lý các mật khẩu Unicode đúng kiểu.
• Sửa nhãn của tùy chọn sử dụng Telex khi Tự động được chọn.
• Giải quyết vấn đề các hộp văn bản đặc biệt không cập nhật sau khi chỉnh sửa một từ bắt đầu với chữ có dấu. Các hộp được ảnh hưởng bao gồm Thanh Tìm kiếm (trong trang) và Thanh Địa chỉ trong Firefox, cũng như Thanh Chủ đề trong Thunderbird.
• Giải quyết vấn đề thuộc tính đánh dấu không được lưu khi được chỉnh sửa trong Thư viện.
• Chỉnh lại một số quy tắc chính tả để cấm những kết hợp âm thanh không hợp lệ.
• Cập nhật phần hỗ trợ các nightly gần đây của BlueGriffon.
• Sửa việc chỉnh sửa trong hộp soạn thảo của BlueGriffon khi AVIM được bật lên.

Phiên bản 20080728.265 49.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.6a1pre, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.0a3, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0b2pre

• Hỗ trợ các nightly của Firefox 3.2.
• Sửa vấn đề trong các cửa sổ tùy chỉnh làm AVIM chặn trang đầu tiên không hiện được, do Lỗi 330458.
• Sửa vấn đề các nút bấm trên thanh công cụ không hiển thị.
• Các nút bấm trên thanh công cụ hiện không còn nhìn giống như đang có hiệu lực trong khi AVIM bị tắt.
• Phiên bản AVIM tại XaLộ hiện được nhận ra và tắt.

Phiên bản 20080728.217 62.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1b3pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0b2pre

• Sửa lỗi không thể bỏ qua một số hộp văn bản.

Phiên bản 20080728.210 46.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1a2pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0b1pre

• Hỗ trợ sơ sơ các phiên bản alpha của Komodo IDE 5.0 và Komodo Edit 5.0.
• Hỗ trợ các phần mở rộng Deepest Sender, iMacros, ReminderFox, và Zotero.
• Sửa tính năng dời dấu bằng cách lặp lại, lần này cho VNI và VIQR.
• Giải quyết vấn đề trong VIQR và VIQR* mà cho vào “o```” thì dấu lại bị gắn vào nguyên âm.
• Có thể bỏ qua các hộp soạn thảo có định dạng theo ID của khung chung quanh.
• Hỗ trợ thanh tìm kiếm trong Trình Quản lý các Tiện ích.
• Hỗ trợ Firebug và ScribeFire trong cửa sổ riêng.
• Hỗ trợ các hộp thoại tìm kiếm trong Thunderbird.
• Hỗ trợ các loại hộp văn bản ít gặp, như là thẻ isindex của HTML.

Phiên bản 20080728.195 45.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1a2pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0b1pre

• Thêm các bản dịch chữ Hoa giản thể và phồn thể do Karan Misra dịch.
• Sửa tính năng dời dấu bằng cách lặp lại (thí dụ đánh “o^^” thì phải cho ra “o^”).
• Giảm nhẹ những quy tắc chính tả tiếp, cho phép “p” ở đầu từ. Theo lời yêu cầu, “y” cũng được chấp nhận ở những chỗ thường có “i”.
• Giải quyết vấn đề “uu” (“ưu”, “uư”, v.v.) ở giữa từ được chấp nhận.
• Sửa các lỗi chính tả trong bản dịch tiếng Tây Ban Nha.

Phiên bản 20080728.185 45.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1a2pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0a2pre

• Giải quyết vấn đề nhập dấu thanh đằng sau từ thì cả từ bị đổi thành chữ thường.
• Giảm nhẹ những quy tắc chính tả, vì tính năng chính tả có mục đích chỉ hủy bỏ các từ không thể phát âm trong tiếng Việt. Hành thử không còn hủy bỏ “ka”, “ko”, và “ku”. Ngoài ra, “gìn” lại được chấp nhận.

Phiên bản 20080728.177 44.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.1a2pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0a2pre

• Hỗ trợ Songbird và Instantbird.
• Hỗ trợ các phiên bản alpha của Firefox 3.1.
• Hỗ trợ các phần mở rộng googlebar, StumbleUpon, và Venkman.
• Viết lại các hàm chính để chạy nhanh hơn.
• Khi nhập văn bản vào hộp soạn thảo có định dạng, không còn cho từ đầu tiên ra ngược.
• Sửa vấn đề các từ bắt đầu với “z” được chấp nhận.
• Các từ bắt đầu với “q” mà không bắt đầu với “qu” hiện được coi là lỗi chính tả. Ngoài ra, các từ bắt đầu với “ka”, “ko”, hoặc “ku” cũng bị hủy bỏ.
• Sửa vấn đề không thể bỏ qua các hộp văn bản đặc biệt trong Firefox, như là các hộp tìm kiếm.
• Sửa vấn đề không thể tắt một số script nhúng vào trang. Có thể bạn cần phải mặc định lại các tùy chọn ẩn dùng about:config để chắc chắn tắt các script này.
• Thêm nút “Mặc định lại giá trị” vào tab Ô Bỏ qua trong cửa sổ tùy chỉnh.
• Sửa các vấn đề cửa sổ tùy chỉnh hoạt động bất thường trong Mac OS X. Thanh trình đơn không còn bị ẩn, các phím tắt chuẩn hoạt động tốt, và AVIM nhận ra được hộp “ID của hộp văn bản”.
• Hiện có thể tự động tắt Vinova trong các trang Web dùng một tùy chọn ẩn.

Phiên bản 20080224.139 43.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.0.*, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0a2pre

• Added French localization.
• Added support for beta versions of Flock 2.
• Added support for applications built atop Mozilla Prism (WebRunner).
• Added support for alpha versions of Mozilla Thunderbird 3.
• Single-line textboxes no longer jump to the beginning whenever adding diacritics to words.
• Fixed an issue where the script monitor would disable the extension when typing in the Bookmarks sidebar’s filter bar.
• Fixed behavior on editable menulists (combo boxes), used in Google Toolbar and Firefox’s Live Titles feature.
• Added support for editable trees.
• Reduced the number of undo/redo levels created when adding diacritics, speeding up typing in textboxes with lots of existing text.
• The preferences panel now displays correctly on the Mac even if general.useragent.locale has been modified.

Phiên bản 20080224.118 40.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0pre - 3.0.*

• Added an option to allow words that begin with “dz” or “f”, even when spelling rules are enforced.
• Added support for more rich text editors, including Dojo's Dijit.Editor.
• Added support for disabling some versions of mViet.
• Added support for disabling the CHIM and Mudim scripts when typing in a webpage. The two scripts are not disabled by default.
• Added explicit menu items for switching to the previous and next input methods.
• Options such as input method can no longer be changed when AVIM is disabled.

Phiên bản 20061001 9.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.5 - 3.1a1pre

Phiên bản 20060714 9.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.5 - 3.0a1