צלמית של Google Contacts

Google Contacts 0.7.12 נדרשת הפעלה מחדש

מאת H.Ogi

Access to Google contacts and synchronize them with Thunderbird address books.