História verzií mid

77 verzií

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 0.6.62 107.0 KiB Funguje s Firefox 1.0 - 2.0.0.*, SeaMonkey 1.0 - 1.5a

- bugfixes
- new dictionaries

Chinese-Tools Cn-Cn Chinese(Simp)-Chinese(Simp)
Chinese-Tools Cn-En Chinese(Simp)-English
Chinese-Tools Cn-Fr Chinese(Simp)-French
Chinese-Tools Cn-Ger Chinese(Simp)-German
Chinese-Tools Cn-Sp Chinese(Simp)-Spanish
Chinese-Tools En-Cn English-Chinese(Simp)
Chinese-Tools Fr-Cn French-Chinese(Simp)
Chinese-Tools Ger-Cn German-Chinese(Simp)
Chinese-Tools Sp-Cn Spanish-Chinese(Simp)

Idegen szavak Hu Hungarian-Hungarian

Hallo.ro En-Ro English-Romanian
Hallo.ro Ro-En Romanian-English

Verzia 0.6.60 106.0 KiB Funguje s Firefox 1.0 - 2.0.0.*

Now can read back word-history file. (Previous versions' files should be converted to UTF-8 to sucessfully read back ).

Chinese dictionaries and locale, thanks to Babelzilla.

Verzia 0.6.59 97.0 KiB Funguje s Firefox 1.0 - 2.0.0.*

Bugfixes.
New Polish dictionaries.
Brazilian portuguese locale.

Many thanks to Babelzilla.org .

Verzia 0.6.57 92.0 KiB Funguje s Firefox 1.0 - 2.0.0.*

New dictionaries, minor improvements

Verzia 0.6.55 90.0 KiB Funguje s Firefox 1.0 - 2.0.0.*

de-DE locale added.

Verzia 0.6.54 87.0 KiB Funguje s Firefox 1.0 - 2.0b2

New Russian Dictionaries (Yandex, Multilex)

Verzia 0.6.53 84.0 KiB Funguje s Firefox 1.0 - 2.0.0.*

Dictionary database update.

Verzia 0.6.52 84.0 KiB Funguje s Firefox 1.0 - 2.0.0.*

Localization, fr-FR, hr-HR, es-Es, es-Ar, it-IT, pl-PL, and nl-NL locales. Thanks to Babelzilla!

Verzia 0.6.48 68.0 KiB Funguje s Firefox 1.0 - 2.0b1

Bugfixes. Toolbar button for Firefox (After installing and restarting choose customize toobar an add mid icon.)

Verzia 0.6.44 61.0 KiB Funguje s Firefox 0.8 - 2.0b1

Dictionary database update. New Hungarian dictionaries.

Verzia 0.6.43 59.0 KiB Funguje s Firefox 0.8 - 2.0

New German dictionaries

Verzia 0.6.42 120.0 KiB Funguje s Firefox 0.8 - 1.5.0.*

News: save/restore "named" dictionary sets, new dictionaries, updates. (You can change the tab order by editing saved sets - not too user friendly, but works ;) )

Verzia 0.5.3 54.0 KiB Funguje s Firefox 0.8 - 1.5.0.*

Verzia 0.5.1.2005100401 66.0 KiB Funguje s Firefox 0.8 - 1.5.0.*

Compatibility with FF 1.5 RC

Verzia 0.5.1.2005083001 66.0 KiB Funguje s Firefox 0.8 - 1.0

New dictionaries: Ponsline's dictionaries and Garzanti's, updates, bugfixes.

Verzia 0.4.5.2005042101 102.0 KiB Funguje s Firefox 0.8 - 1.0

Russian and Slovak dictionaries, minor changes

Verzia 0.4.4.2005041801 124.0 KiB Funguje s Firefox 0.8 - 1.0

New French dictionaries from tv5.org (Mediadico)