Provider for Exchange ActiveSync versionshistorik

19 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 1.20 237.0 KiB Fungerar med Thunderbird 78.0 och senare

Version 1.18 237.0 KiB Fungerar med Thunderbird 78.0 och senare

Version 1.16 236.5 KiB Fungerar med Thunderbird 78.0 och senare

Version 1.14 230.9 KiB Fungerar med Thunderbird 68.0 - 69.*

Version 1.13 228.2 KiB Fungerar med Thunderbird 68.0 - 69.*

Version 1.12 228.1 KiB Fungerar med Thunderbird 68.0 - 69.*

- locale updates
- better handling of eas error 110
- UI fixes

Version 1.11 227.2 KiB Fungerar med Thunderbird 68.0 - 69.*

Version 1.10 226.9 KiB Fungerar med Thunderbird 68.0 - 69.*

Version 1.9 226.8 KiB Fungerar med Thunderbird 68.0 - 69.*

Version 1.8 226.7 KiB Fungerar med Thunderbird 68.0 - 69.*

* OAuth / MFA support for Office 365
* locale updates
* bug fixes

Version 1.7 169.9 KiB Fungerar med Thunderbird 68.0 - 69.*

Version 1.6 169.9 KiB Fungerar med Thunderbird 68.0 - 69.*

Version 1.5 154.9 KiB Fungerar med Thunderbird 68.0 - 69.*

Version 1.4 154.7 KiB Fungerar med Thunderbird 68.0 - 69.*

Version 1.3 154.7 KiB Fungerar med Thunderbird 68.0 - 69.*

Version 1.2 155.5 KiB Fungerar med Thunderbird 68.0 - 69.*

Version for Thunderbird 68/69.

Version 0.12 151.0 KiB Fungerar med Thunderbird 60.0 - 61.*

bug fixes:
- description of events got lost when synced with Tine 2.0

Version 0.11 151.0 KiB Fungerar med Thunderbird 60.0 - 61.*

bug fixes:
- some Javascript errors regarding missing timezone information
- search results from z-push servers were incomplete

Version 0.10 145.3 KiB Fungerar med Thunderbird 60.0 - 61.*