Utvalda utökningar

Prenumerera

LocalFolder Kräver omstart Utvalda

Lägg till hur många lokala mappar du vill (precis som Outlooks PST-fil). OBS: Tillägget importerar inte PST-filer.

Betygsatt 4 utav 5 stjärnor (20)
11 183 användare

TbSync Kräver omstart Utvalda

TbSync is a central user interface to manage cloud accounts and synchronize their contact, task and calendar information with Thunderbird.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (76)
29 631 användare

ExQuilla for Exchange Kräver omstart Utvalda

Thunderbird email accounts connecting to Microsoft Exchange Web Services.

Betygsatt 4 utav 5 stjärnor (107)
15 829 användare

ThunderHTMLedit Kräver omstart Utvalda

Thunderbird HTML editor. This add-on adds a HTML tab to the composition window where you can see and edit the HTML source of the message.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (19)
7 559 användare

QuickFolders (Tabbed Folders) Kräver omstart Utvalda

The "Swiss army knife" of folders. Turn your favorites into tabs - open folders and subfolders, move mails without scrolling around or searching. powerful + easy.

See new mail at a glance after automatic filtering - supports quickFilters addon!

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (136)
24 330 användare

ImportExportTools NG Kräver omstart Utvalda

Lägger till några verktyg för import och export av meddelanden och mappar (NextGen)

Betygsatt 4 utav 5 stjärnor (22)
35 531 användare

Zombie Keys (Multilanguage Keyboard) Kräver omstart Utvalda

Enter accents, diacritics, diaeresis, umlauts, ligatures etc. with keyboards of various countries (us,uk,ie,fr,it,ru,de,sv) - via easy to remember shortcuts or menu. Also supports all textboxes of the application (such as search, filters).

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (24)
1 021 användare

Grammar Checker Kräver omstart Utvalda

Checks grammar using LanguageTool.

Betygsatt 4 utav 5 stjärnor (13)
6 683 användare

Skicka Senare Kräver omstart Utvalda

“Skicka senare”-funktion som låter användaren schemalägga tidpunkten för sändning av ett e-brev.

Betygsatt 5 utav 5 stjärnor (154)
81 338 användare

Send Later Button Kräver omstart Utvalda

A simple button to invoke the (already existing) send later functions.

Betygsatt 4 utav 5 stjärnor (3)
9 810 användare

Signature Switch Kräver omstart Utvalda

Switch the signature on/off or choose a new one from your predefined set.

Betygsatt 4 utav 5 stjärnor (207)
66 723 användare