História verzií Search Results Sort By Date Not Relevance

10 verzií

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 1.18 11.9 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 73.0

Minor upgrade for TB 68 compatibility

Verzia 1.17 14.1 KiB Funguje s Thunderbird 3.0 - 60.*

Fixed typo to make it compatible with 60.0

Verzia 1.16 14.1 KiB Funguje s Thunderbird 3.0 - 60.*

Minor tweak to preserve compatibility with 60.*

Verzia 1.15 12.0 KiB Funguje s Thunderbird 3.0 - 52.*

Verzia 1.14 12.0 KiB Funguje s Thunderbird 3.0 - 47.*

Fixed compatibility with versions 38-40.

Verzia 1.13 12.0 KiB Funguje s Thunderbird 3.0 - 47.*

Fixed compatibility with versions >= 40.

Verzia 1.12 10.0 KiB Funguje s Thunderbird 3.0 - 38.*

Updating compatibility with latest version.

Verzia 1.11 7.0 KiB Funguje s Thunderbird 3.0 - 31.*

Fixes bug with TB 5.*

Verzia 1.1 7.0 KiB Funguje s Thunderbird 3.0 - 5.*

Support for Thunderbird 5.*

Verzia 1.0 7.0 KiB Funguje s Thunderbird 3.0 - 3.3a2pre