História verzií Provider for Exchange ActiveSync

16 verzií

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 1.14 230.9 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 69.*

Verzia 1.13 228.2 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 69.*

Verzia 1.12 228.1 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 69.*

- locale updates
- better handling of eas error 110
- UI fixes

Verzia 1.11 227.2 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 69.*

Verzia 1.10 226.9 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 69.*

Verzia 1.9 226.8 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 69.*

Verzia 1.8 226.7 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 69.*

* OAuth / MFA support for Office 365
* locale updates
* bug fixes

Verzia 1.7 169.9 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 69.*

Verzia 1.6 169.9 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 69.*

Verzia 1.5 154.9 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 69.*

Verzia 1.4 154.7 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 69.*

Verzia 1.3 154.7 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 69.*

Verzia 1.2 155.5 KiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 69.*

Version for Thunderbird 68/69.

Verzia 0.12 151.0 KiB Funguje s Thunderbird 60.0 - 61.*

bug fixes:
- description of events got lost when synced with Tine 2.0

Verzia 0.11 151.0 KiB Funguje s Thunderbird 60.0 - 61.*

bug fixes:
- some Javascript errors regarding missing timezone information
- search results from z-push servers were incomplete

Verzia 0.10 145.3 KiB Funguje s Thunderbird 60.0 - 61.*