História verzií AdvancedTasks

6 verzií

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 1.6 134.3 KiB Funguje s Thunderbird 45.0 - 61.*

link behavior fix

Verzia 1.5 134.3 KiB Funguje s Thunderbird 45.0 - 59.*

As requested by some user:
You can now use html input type="text", textarea, forms and save them.
Examples:
Generate a Save Button to save input-fields and textareas:
<button type="button">Save</button>
Input:
<input type="text" value="myValue">
<textarea cols="50" rows="4">My Text</textarea>

Send forms to your server:
<form action="http://yourserver/api" method="post">
First name: <input name="fname" type="text" value="111">
Last name: <input name="lname" type="text" value="">
<input type="submit" value="Submit">
</form>

Verzia 1.4 134.1 KiB Funguje s Thunderbird 45.0 - 59.*

testet/updated compatibility

Verzia 1.3 134.1 KiB Funguje s Thunderbird 45.0 - 52.*

css update

Verzia 1.2 130.7 KiB Funguje s Thunderbird 45.0 - 52.*

- bug fixes

Verzia 1.1 131.3 KiB Funguje s Thunderbird 45.0 - 45.*

- css fix: checkbox should use theme checkboxes