Рейтинг 4 из 5 звёзд

W tym motywie w wersji 2.12 SeaMonkey nie pokazuje się okno: "Zapamiętanie Hasła" działa dopiero w wersji 2.15, ale ta wersja w moim systemie źle działa...
----
In this recital to SeaMonkey version 2.12 does not show a dialog: "Save Password" operates only in version 2.15, but this version on my system is malfunctioning ...

Это отзыв для предыдущей версии этого дополнения (0.0.10).