Εικονίδιο του English - Greek Spelling dictionary

English - Greek Spelling dictionary 0.5.6.1webext

από Kostas Papadimas (pkst)

Ελληνικό-Αγγλικό ορθογραφικό λεξικό για ευκολότερο ορθογραφικό έλεγχο σε δίγλωσσα κείμενα για Firefox - Thunderbird και Seamonkey