Historie verzí doplňku *cloud - FileLink for Nextcloud and ownCloud

15 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.7.0 59.6 KiB Podporuje Thunderbird 68.2.1 a novější

Verze 3.6.3 50.7 KiB Podporuje Thunderbird 68.2.1 a novější

Verze 3.6.2 50.6 KiB Podporuje Thunderbird 68.2.1 a novější

Verze 3.6.1 50.6 KiB Podporuje Thunderbird 68.2.1 a novější

Verze 3.6.0 50.6 KiB Podporuje Thunderbird 68.2.1 a novější

Verze 3.5.1 50.3 KiB Podporuje Thunderbird 68.2.1 a novější

Verze 3.5.0 50.4 KiB Podporuje Thunderbird 68.2.1 a novější

Verze 3.4.2 42.8 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 a novější

Verze 3.4.1 42.4 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 a novější

Verze 3.4.0 41.5 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 a novější

Verze 3.3.0 31.3 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 a novější

Verze 3.2.1 23.5 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 a novější

Help text for expiry was missing.

Verze 3.2.0 23.5 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 a novější

New Features:
  • Doesn't overwrite exiting files with local changes
  • Share expiry after given number of days

Verze 3.1.0 20.1 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 a novější

New features:
- Don't upload file if it's already in the cloud
- Use existing share link instead of generating new ones
- Send url that immediately starts download

Verze 3.0.0 19.2 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 a novější