Historie verzí doplňku Provider for Exchange ActiveSync

24 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 4.7 248.6 KiB Podporuje Thunderbird 102.7.0 - 115.*

Verze 4.3 247.8 KiB Podporuje Thunderbird 102.7.0 - 102.*

Verze 4.2 248.0 KiB Podporuje Thunderbird 102.7.0 - 102.*

Verze 4.1.5 247.9 KiB Podporuje Thunderbird 102.3.0 - 102.*

Verze 2.0.1 247.3 KiB Podporuje Thunderbird 91.0a1 - 91.*

Verze 1.20 237.0 KiB Podporuje Thunderbird 78.0 - 78.*

Verze 1.18 237.0 KiB Podporuje Thunderbird 78.0 - 78.*

Verze 1.16 236.5 KiB Podporuje Thunderbird 78.0 - 78.*

Verze 1.14 230.9 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 69.*

Verze 1.13 228.2 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 69.*

Verze 1.12 228.1 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 69.*

- locale updates
- better handling of eas error 110
- UI fixes

Verze 1.11 227.2 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 69.*

Verze 1.10 226.9 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 69.*

Verze 1.9 226.8 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 69.*

Verze 1.8 226.7 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 69.*

* OAuth / MFA support for Office 365
* locale updates
* bug fixes

Verze 1.7 169.9 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 69.*

Verze 1.6 169.9 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 69.*

Verze 1.5 154.9 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 69.*

Verze 1.4 154.7 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 69.*

Verze 1.3 154.7 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 69.*

Verze 1.2 155.5 KiB Podporuje Thunderbird 68.0 - 69.*

Version for Thunderbird 68/69.

Verze 0.12 151.0 KiB Podporuje Thunderbird 60.0 - 61.*

bug fixes:
- description of events got lost when synced with Tine 2.0

Verze 0.11 151.0 KiB Podporuje Thunderbird 60.0 - 61.*

bug fixes:
- some Javascript errors regarding missing timezone information
- search results from z-push servers were incomplete

Verze 0.10 145.3 KiB Podporuje Thunderbird 60.0 - 61.*