Оценена с 1 от 5 звезди

Installation fails on TB 60.0

Това е отзив за предно издание на добавката (1.4.3). 

This bug has been fixed in the newest version (1.6.1).