História verzií Mail Merge

51 verzií

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 6.1.0 218.4 KiB Funguje s Thunderbird 68.0a1 - 68.*

Update: SheetJS from v0.14.0 to v0.15.2
Fixed: Some Bugs

Verzia 6.0.0 215.8 KiB Funguje s Thunderbird 68.0a1 - 68.*

New: Support for Thunderbird 68

Verzia 5.6.0 216.2 KiB Funguje s Thunderbird 60.0 - 60.*

Fixed: Some Bugs

Verzia 5.5.0 215.9 KiB Funguje s Thunderbird 60.0 - 60.*

New: Logo based on FontAwesome /* Thanks to Jason Siefken */
New: Icons based on FontAwesome /* Thanks to Jason Siefken */
New: Toolbarbutton

New: Support for JSON
New: Support for Spreadsheets (XLSX, ODS, CSV, ...) based on SheetJS /* Thanks to Jason Siefken */

New: Preview Files Dialog
New: Preview Messages Dialog

New: Deliver Mode Warning

Update: Recipients Reminder
Update: Variables Reminder

Update: Support for Send Later

Update: Translation (cs-CZ) /* Thanks to Lukáš Tyrychtr */
Update: Translation (da-DK) /* Thanks to Carl Friis-Hansen */
Update: Translation (de-DE) /* Alexander Bergmann */
Update: Translation (en-US) /* Alexander Bergmann */
Update: Translation (fr-FR) /* Thanks to Philippe Vigneau */
Update: Translation (hu-HU) /* Thanks to Gyuris Gellért */
Update: Translation (it-IT) /* Thanks to Stefano Galoppo */
Update: Translation (nl-NL) /* Thanks to Werner E. Korpershoek */

Change: Multiple Attachments in the Attachments field of the Mail Merge Dialog must be separated by line breaks - instead of commas

Change: {{name|*|if|then|else}} now uses String.includes() - instead of a broken regular expression
Change: {{name|^|if|then|else}} now uses String.startsWith() - instead of a broken regular expression
Change: {{name|$|if|then|else}} now uses String.endsWith() - instead of a broken regular expression

Remove: Support for SeaMonkey

Verzia 4.12.0 52.7 KiB Funguje s SeaMonkey 2.49 - 2.49.*, Thunderbird 52.0 - 60.*

New: Support for Variables in the To Field with Address Book as Source
New: Support for Variables in the To Field with Cardbook as Source

New: Threshold for Recipients Reminder
extensions.mailmerge.recipients

Fixed: Cardbook 29.5+

Verzia 4.11.0 52.4 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.49.*, Thunderbird 31.0 - 60.*

New: Support for Thunderbird 57+

Verzia 4.10.0 52.3 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.49.*, Thunderbird 31.0 - 52.*

New: Localization (da-DK)
New: Localization (tr-TR)
New: Support for Variables in Custom Headers (Thunderbird 38+)
Fixed: Some Bugs

Verzia 4.9.1 48.9 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.49.*, Thunderbird 31.0 - 52.*

Fixed: Some Bugs

Verzia 4.9.0 48.9 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.49.*, Thunderbird 31.0 - 52.*

New: Localization (cs-CZ)
New: Localization (ru-RU)
Fixed: Some Bugs

Verzia 4.8.0 45.4 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.49.*, Thunderbird 31.0 - 52.*

New: Support for Custom Fields in Cardbook
Fixed: Some Bugs

Verzia 4.7.1 45.4 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.49.*, Thunderbird 31.0 - 52.*

Fixed: Some Bugs

Verzia 4.7.0 45.4 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.49.*, Thunderbird 31.0 - 52.*

New: Random Pause
Fixed: Some Bugs

Verzia 4.6.1 45.1 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.42.*, Thunderbird 31.0 - 45.*

Fixed: Cardbook Bug

Verzia 4.6.0 43.3 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.42.*, Thunderbird 31.0 - 45.*

New: Support for Cardbook
Fixed: Some Bugs

Verzia 4.5.0 42.1 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.42.*, Thunderbird 31.0 - 45.*

New: Support for From (Thunderbird 45+)
Fixed: Some Bugs

Verzia 4.4.0 41.9 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.42.*, Thunderbird 31.0 - 45.*

New: Support for Address Book

Verzia 4.3.0 41.2 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.35.*, Thunderbird 31.0 - 38.*

New: Localization (nl-NL)
New: Options Dialog
Fixed: Some Bugs

Verzia 4.2.0 38.0 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.35.*, Thunderbird 31.0 - 38.*

New: Localization (hu-HU)
New: Localization (ja-JP)
New: Localization (sl-SI)
New: Recipients Reminder
New: Variables Reminder
Fixed: Some Bugs

Verzia 4.1.0 32.5 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.35.*, Thunderbird 31.0 - 38.*

New: Localization (pl-PL)
New: Support for Custom Headers (Thunderbird 38+)
Fixed: Some Bugs

Verzia 4.0.1 31.2 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.35.*, Thunderbird 31.0 - 38.*

Fixed: Attaching Bug

Verzia 4.0.0 31.2 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.35.*, Thunderbird 31.0 - 38.*

New: Localization (de-DE)
New: Localization (en-US)
New: Localization (es-ES)
New: Localization (fr-FR)
New: Localization (it-IT)
New: Localization (pt-PT)
Fixed: Format Bug
Fixed: Some Bugs

Verzia 3.10.1 25.6 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.35.*, Thunderbird 31.0 - 38.*

Fixed: SeaMonkey Bug

Verzia 3.10.0 25.6 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.35.*, Thunderbird 31.0 - 38.*

New: Support for Mailing Lists (Thunderbird 32+ and SeaMonkey 2.29+)
Fixed: Some Bugs

Verzia 3.9.1 25.2 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.32.*, Thunderbird 31.0 - 35.*

Fixed: Enigmail Bug

Verzia 3.9.0 25.1 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.32.*, Thunderbird 31.0 - 35.*

Drop: Support for Mailing Lists (Thunderbird 32+ and SeaMonkey 2.29+)
Fixed: Some Bugs

Verzia 3.8.0 25.0 KiB Funguje s SeaMonkey 2.21 - 2.28.*, Thunderbird 24.0 - 31.*

Fixed: Some Bugs

Verzia 3.7.1 24.8 KiB Funguje s SeaMonkey 2.14 - 2.24.*, Thunderbird 17.0 - 27.*

Fixed: Connections Bug

Verzia 3.7.0 24.8 KiB Funguje s SeaMonkey 2.14 - 2.24.*, Thunderbird 17.0 - 27.*

New: Support for Reply
Fixed: Some Bugs

Verzia 3.6.0 24.7 KiB Funguje s SeaMonkey 2.14 - 2.22.*, Thunderbird 17.0 - 25.*

New: Support for Localization
Fixed: Some Bugs

Verzia 3.5.0 23.4 KiB Funguje s SeaMonkey 2.14 - 2.21.*, Thunderbird 17.0 - 24.*

New: Support for Send Later (Add-on)
Fixed: Some Bugs