História verzií EarlyBlue

44 verzií

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 2.49 432.6 KiB Funguje s SeaMonkey 2.49 - 2.52a1

Updated to SeaMonkey 2.49(.x)

Verzia 2.48 429.8 KiB Funguje s SeaMonkey 2.48 - 2.51a1

Updated to SeaMonkey 2.48(.x)

Verzia 2.45 422.9 KiB Funguje s SeaMonkey 2.45 - 2.49

Updated to SeaMonkey 2.45(.x)

Verzia 2.38 411.8 KiB Funguje s SeaMonkey 2.38 - 2.47

Updated to SeaMonkey 2.38(.x)

Verzia 2.37 462.7 KiB Funguje s SeaMonkey 2.37 - 2.42

Updated to the code that would have been SeaMonkey 2.37(.x), should work fine with 2.38

Verzia 2.33 399.7 KiB Funguje s SeaMonkey 2.33 - 2.41

Updated to SeaMonkey 2.33(.x)

Verzia 2.32 399.3 KiB Funguje s SeaMonkey 2.32 - 2.36

Updated to SeaMonkey 2.32(.x)

Verzia 2.31 398.3 KiB Funguje s SeaMonkey 2.31 - 2.35

Updated to SeaMonkey 2.31(.x)

Verzia 2.30 393.9 KiB Funguje s SeaMonkey 2.30 - 2.34

Updated to the code state that would have been SeaMonkey 2.30(.x)

Verzia 2.29 393.6 KiB Funguje s SeaMonkey 2.29 - 2.33

Updated to the code state that would have been SeaMonkey 2.29(.x)

Verzia 2.28 393.6 KiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.32a1

Updated to the code state that would have been SeaMonkey 2.28(.x)

Verzia 2.27 392.2 KiB Funguje s SeaMonkey 2.27 - 2.30a1

Updated to the code state that would have been SeaMonkey 2.27(.x)

Verzia 2.26 390.6 KiB Funguje s SeaMonkey 2.26 - 2.29a1

Updated to SeaMonkey 2.26(.x)

Verzia 2.25 390.6 KiB Funguje s SeaMonkey 2.25 - 2.28a1

Updated to SeaMonkey 2.25(.x)

Verzia 2.24 386.1 KiB Funguje s SeaMonkey 2.24 - 2.27

Updated to SeaMonkey 2.24(.x)

Verzia 2.23 385.9 KiB Funguje s SeaMonkey 2.23 - 2.26

Updated to SeaMonkey 2.23(.x)

Verzia 2.22 384.6 KiB Funguje s SeaMonkey 2.22 - 2.25a1

Updated to SeaMonkey 2.22(.x)

Verzia 2.21 383.0 KiB Funguje s SeaMonkey 2.21 - 2.25

Updated to SeaMonkey 2.21(.x)

Verzia 2.20 382.8 KiB Funguje s SeaMonkey 2.20 - 2.22a1

Updated to SeaMonkey 2.20(.x)

Verzia 2.19 382.8 KiB Funguje s SeaMonkey 2.19 - 2.21a1

Updated to SeaMonkey 2.19(.x)

Verzia 2.18 380.8 KiB Funguje s SeaMonkey 2.18 - 2.20a1

Updated to SeaMonkey 2.18(.x)

Verzia 2.17 378.7 KiB Funguje s SeaMonkey 2.17 - 2.20a1

Updated to SeaMonkey 2.17(.x)

Verzia 2.16 378.2 KiB Funguje s SeaMonkey 2.16 - 2.19

Updated to SeaMonkey 2.16(.x)

Verzia 2.15 378.2 KiB Funguje s SeaMonkey 2.15 - 2.18a1

Updated to SeaMonkey 2.15(.x)

Verzia 2.14 378.1 KiB Funguje s SeaMonkey 2.14 - 2.16a1

Updated to SeaMonkey 2.14(.x)

Verzia 2.13 377.1 KiB Funguje s SeaMonkey 2.13 - 2.15a1

Updated to SeaMonkey 2.13(.x)

Verzia 2.12 376.0 KiB Funguje s SeaMonkey 2.12 - 2.14a1

Updated to SeaMonkey 2.12(.x)

Verzia 2.11 376.0 KiB Funguje s SeaMonkey 2.11 - 2.14a1

Updated to SeaMonkey 2.11(.x)

Verzia 2.10 450.0 KiB Funguje s SeaMonkey 2.10 - 2.14a1

Updated to SeaMonkey 2.10(.x)

Verzia 2.9 450.0 KiB Funguje s SeaMonkey 2.9 - 2.12a1

Updated to SeaMonkey 2.9(.x)
Some improvements for add-on manager due to review comments from older versions.