Firefox 用户 25828f

关于我

开发者信息
名称 Firefox 用户 25828f
注册时间 Nov. 29, 2017
开发的附加组件数量 0 个附加组件
开发的附加组件平均得分 尚无评分

我所发表的评价

Croatian Dictionary (Hrvatski Rječnik)

评分5星,满分5星

Bravo! Službeni dodatak za hrvatski rječnik ne radi, ovaj radi bez greške!

这个评论是针对附加组件的一个早期版本的(1.3)。