ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker) 的图标

ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker) 0.8.2webext

作者: Muguntharaj, lavanyas

Tamil Spell checker by Thamizha.com Team.
Its creators include Ve. Elanjelian, S. Muguntharaj, Radhakrishnan, Vijay, A. Suji, Malathi Selvaraj, Sri Ramadoss, Yagna Kalyanaraman, Lavanya Sundararajan, Pranava Swaroop and Siddarth Vengatesan.