Latviešu valodas pareizrakstības pārbaudes vārdnīca 版本記錄

版本: 13

小心!這裡都是舊版本!

這裡列出的舊版本僅供參考及測試之用。若無特別需求,請安裝最新版的附加元件。

版本 1.3.0.1webext 346.9 KiB

版本 1.3.0 352.0 KiB

Šajā versijā afiksu fails papildināts ar likumu rindu, kas izceļ nepareizi lietotus salikteņus (piemēram - kautkas, diezvai utml).

版本 1.2.0 319.7 KiB

Updated affix and dic files.//Labots afiksu fails un papildināta vārdnīca.

版本 1.1.0 317.3 KiB

Papildināts un pielabots vārdu krājums;
Laboti vairāki afiksi.

版本 1.0.0 315.4 KiB

Dictionary converted to UTF8 plus introduced HunSpell functionality

版本 0.9.5 621.0 KiB

Versija 0.9.5 no 0.9.4 atšķiras tikai ar Firefox for Mobile (Fennec) atbalstu.

版本 0.9.4 621.0 KiB

版本 0.9.3 628.0 KiB

Šobrīd pēdējā stabilā versija.// Current stable release

Pilna informācija par projektu // Full info at http://dict.dv.lv/home.php?prj=lv

版本 0.8.2 672.0 KiB

版本 0.7.4.1 800.0 KiB

Atjauninājums, lai vārdnīca strādātu ar jaunākajām Firefox izstrādes versijām

版本 0.7.4 800.0 KiB

Jauna versija.
Izmaiņas:
- mainīti afiksu nosaukumi,
- pievienoti jauni vārdi,
- citi kļūdu labojumi.

版本 0.7.3.2 821.0 KiB

Updated for compatability with 3.0.*