xc_dong

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên xc_dong
Người dùng kể từ Tháng 11. 6, 2019
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

TbSync

Rated 5 out of 5 stars

Tbsync is a very good software after Google. Thank you, but I have the following problems in using it:

1. Every time you start the calendar account in Thunderbird, you can't display the schedule. You have to delete the calendar before synchronization, and then synchronize it again. Please help. thank you!

thunderbirder ver 78.6(64)

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.19).