webreq

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên webreq
Người dùng kể từ Tháng ba 31, 2017
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Webreq® Mailboard® Bắt buộc khởi động lại

Consente di esportare tutte le impostazioni IMAP ed SMTP della caselle email per accedervi dal web, dallo smarthone oppure reimportarle su altra postazione con Thunderbird.

Chưa được xếp hạng
75 người dùng75 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.