Tomasz Krajewski

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Tomasz Krajewski
Trang chủ http://subswitch.mozdev.org/
Người dùng kể từ Tháng 11. 18, 2008
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 3 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

SubSwitch

Simplify email categorization - it will be easier for you and others to manage mail. Define the set of prefixes for all emails you send or let SubSwitch to autodiscover it. While writing insert prefix to the title - choose one from your set.

Rated 3 out of 5 stars (10)
679 người dùng679 người dùng

AlertSwitch

Turn on/off the alert shown when new message arrives.

Rated 4 out of 5 stars (3)
720 người dùng720 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.