tbsync21

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên tbsync21
Người dùng kể từ Tháng 12. 31, 2020
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

TbSync

Rated 5 out of 5 stars

to use google contacts
1.install tbsync
2. install "Provider for CalDAV & CardDAV"
3. add an account > CardDav
4. manual configuration
5. carddav server url : use this config url from google https://www.googleapis.com/.well-known/carddav
5. enter your google credentials etc...
(see https://webdav.io/google-carddav-url/)
in the account tab of tbsync you will get sthg like
carddav url : https://www.googleapis.com/carddav/v1/principals/[email protected]/lists/default/

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.19).