takatan

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên takatan
Địa điểm japan
Trang chủ https://www.facebook.com/TimelineCoverImageGallery
Người dùng kể từ Tháng 2. 22, 2012
Số tiện ích được phát triển 410 themes
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Chi tiết hơn...

Small living things and everyday scenes in nature surrounding my place.
Small but charming miscellaneous goods belongs to me.
Every subject is my precious work with full of my feelings.
Please take a look and enjoy.

Xem tất cả

My Most Popular Themes

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.