Standard8

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Standard8
Người dùng kể từ Tháng bảy 21, 2019
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Thunderbird Conversations Nên dùng

This addon provides a conversation view for Thunderbird, grouping messages together and allowing you to reply "inline" thus providing a more efficient workflow.

Rated 4 out of 5 stars (489)
28.666 người dùng28.666 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.