Aleksandr Seleznev

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Aleksandr Seleznev
Địa điểm Novosibirsk, Russia
Trang chủ https://plus.google.com/117305212417130012102
Người dùng kể từ Tháng 8. 13, 2010
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

HTitle (discontinued) Bắt buộc khởi động lại

Hide title bar if window is maximized.

This add-on has been discontinued!

Legacy extensions support will be dropped in Firefox 57. If you interest in CSD on Linux, please track progress on https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1283299.

Rated 5 out of 5 stars (131)
2 người dùng2 người dùng

Đánh giá Của tôi

Adwaita Dark

Rated 5 out of 5 stars

Great! Thank you!

Stylish - Custom themes for any website

Rated 5 out of 5 stars

It's excellent extension. Thank you!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.3.1-signed).