rollopack

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên rollopack
Người dùng kể từ Tháng bảy 10, 2008
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

HeaderTools Lite

Rated 5 out of 5 stars

Thanks, finally a plugin to edit the subject of messages compatible with version 68

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1). 

Dizionario italiano

Rated 5 out of 5 stars

Per le nuove versioni di Thunderbird bisogna installare la versione webext che potete trovare qui:
https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/dizionario-italiano/versions/

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (5.0.0). 

Remove Duplicate Messages (Alternate)

Rated 2 out of 5 stars

The original version is better

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.3.12). 

easy Xdebug

Rated 4 out of 5 stars

It works. :-)

Enigmail

Rated 5 out of 5 stars

It work perfectly on Gnu/Linux Debian and on Windows 7 (64 bit)

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.1.2). 

CustomizeGoogle

Rated 3 out of 5 stars

I have replaced CustomizeGoogle (that seems abandoned) with GoogleFX, give it a try! http://userscripts.org/scripts/show/31950

Kde4 + Firefox3

Rated 5 out of 5 stars

Thanks, great work!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.10).