rogierscheltes

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên rogierscheltes
Người dùng kể từ Tháng 8. 26, 2008
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

gContactSync

Rated 5 out of 5 stars

Works fine with google contacts.

Quicktext

Rated 5 out of 5 stars

Makes standard text easy to import in your e-mail

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.6). 

LookOut (fix version)

Rated 5 out of 5 stars

Does what is says it does

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.0).