RickieES

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên RickieES
Địa điểm Madrid, España
Trang chủ http://www.proyectonave.es/
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Diccionario de Español/España

Diccionario de Español/España

Rated 4 out of 5 stars (165)
57.600 người dùng57.600 người dùng

Paquete de idioma español (España) de ChatZilla Bắt buộc khởi động lại

Paquete de idioma español (es-ES) para ChatZilla

Rated 5 out of 5 stars (7)
208 người dùng208 người dùng

Đánh giá Của tôi

United States English Spellchecker

Rated 5 out of 5 stars

I know I shouldn't post support questions here, but I can't find the appropiate forum inside mozillaZine nor mozillaitalia.

I just want to warn author about the max version for SeaMonkey being set for 2.1b2, while 2.1b3 is already launched. The max version for SeaMonkey in Mozilla Addons is now set to 2.2a1pre. Could you update the max versions for the addon, please? Thanks a lot.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (5.0.1).