rallxy

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên rallxy
Người dùng kể từ Tháng ba 29, 2013
Số tiện ích được phát triển 1 theme
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Just black

Just a solid black background with white letters, that´s how a browser have to look like!

Rated 5 out of 5 stars (52)
76 người dùng76 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.