Piroli YUKARINOMIYA

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Piroli YUKARINOMIYA
Địa điểm Kyoto, JAPAN
Nghề nghiệp Sunday Programmer
Trang chủ http://www.magicvox.net/
Người dùng kể từ Tháng 2. 22, 2014
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Chi tiết hơn...

最近、アドオン開発を始めてみました。フラフラと色々やってます。

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Tag Sequence Arranger Bắt buộc khởi động lại

Enable you to arrange the tag sequences in their listbox.

Rated 5 out of 5 stars (18)
302 người dùng302 người dùng

Colored Recipient Type Bắt buộc khởi động lại

Customize background-color of the recipient address fields for each recipient types of To:, Cc:, Bcc:.Customize background-color of the recipient address fields for each recipient types of To:, Cc:, Bcc:.

Rated 4 out of 5 stars (4)
159 người dùng159 người dùng

YNote Bắt buộc khởi động lại

Make some text notable on the each folder in folder's property dialog box.

Rated 5 out of 5 stars (1)
5 người dùng5 người dùng

Đánh giá Của tôi

Google Tasks Sync

Rated 5 out of 5 stars

I manage some number of task lists and control the listing order by their title. Like below;
* inbox, 10.Projects, 11.pj/Foo, 12.pj/Bar, ...
This trick works well in Gmail, but Google Tasks Sync addon doesn't care. So, I tried a little remodeling based on 0.5.2. Thank you.

This remodeling has been patched on 0.5.3. Thank you :-)
https://github.com/pirolix/tb-google-tasks-sync/commit/e701ffd710b76b8c8beabc40dc1b8204bd2bd0a4

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.5.2).